Zapisy do biegu

Zapisów do biegu należy dokonywać na stronie:

https://dostartu.pl/vi-bieg-niepodleg-osci-nowosarzynska-jedenastka-v6315