Zgłaszanie startu drużyny

W związku z zadanym pytaniem wyjaśniamy, że start drużyny można zgłosić mailem na adres bieg.ns@gmail.com, podając nazwę i skład drużyny. Wszyscy jej członkowie powinni mieć wpisaną tę samą nazwę drużyny w rubryce „Klub”. Przypominamy, że w składzie drużyny musi być co najmniej jedna kobieta.