Zgłaszanie startu drużyny – uzupełnienie

W związku z zadanym pytaniem przedstawiamy interpretację dotyczącą zgłaszania udziału drużyn: na 3 dni przed biegiem, czyli do 3 listopada br. należy zgłosić imienny skład drużyny (pamiętając o zasadzie, że w składzie musi być co najmniej jedna kobieta). Zgłoszenie będzie skuteczne, jeśli wszyscy członkowie opłacą swój start najpóźniej w dniu biegu.

Team Run Logo Icon Design