Aktualizacja informacji na stronie zapisów

Na stronie zapisów zaktualizowaliśmy informacje o dokonanych wpłatach wg stanu na 21 X.