Kategorie specjalne

Barbara Łuczak-Pokój (DŻ)

Barbara Łuczak-Pokój (Przeworska Grupa Biegowa, Sarzyna), 00:53:16 – rekord w kat. Najszybsza Mieszkanka Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Foto – Dariusz Żak.


Dariusz Piędel (PS)

Dariusz Piędel (Łętownia), 00:43:19 – rekord w kat. Najszybszy Mieszkaniec Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Foto – Piotr Sowa.


Robert Sądej (DŻ)

Robert Sądej (Nowa Sarzyna), 00:52:18 – rekord w kat. Najszybszy Radny Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Foto – Dariusz Żak.


>Powrót<