Zapisy

Zgłoszeń do biegu głównego i zawodów nordic walking należy dokonywać przez stronę www

https://dostartu.pl/vi-bieg-niepodleg-osci-nowosarzynska-jedenastka-v6315

do dnia 4 listopada 2021 r. (z zastrzeżeniem zamknięcia listy po osiągnięciu limitu uczestników).

Wpisowe do biegu głównego i zawodów nordic walking wynosi:

40 zł dla wpłat dokonanych do 30 września 2021 r.,

– 50 zł dla wpłat dokonanych do 31 października 2021 r.,

– 60 zł dla wpłat dokonanych w listopadzie 2021 r. (w tym gotówką w biurze zawodów).

Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie wpisowego. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników. Wpisowe należy przekazywać na konto:

Stowarzyszenie „Nowosarzyńska Grupa Biegowa”

Sarzyna 246, 37-310 Nowa Sarzyna

Numer konta: 52 9430 1058 1005 4417 2000 0001

Tytuł płatności: Imię i nazwisko – wpisowe do Biegu Niepodległości


Zgłoszenia do biegów młodzieżowych dokonują w terminie do 29 października 2021 r. wyłącznie szkoły, po tym terminie, jeśli nie zostaną osiągnięte limity uczestników, możliwa będzie rejestracja indywidualna.