Organizatorzy

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna

Stowarzyszenie Nowosarzyńska Grupa Biegowa

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

WSPÓŁORGANIZATORZY:8 Drużyna Harcerska „Kameleon” w Nowej Sarzynie


I Liceum Ogólnokształcące

Szkolne Koło PCK przy Szkole Podstawowej w Sarzynie


PARTNERZY MEDIALNI:

Tygodnik Sztafeta

Sarzyński Serwis Informacyjny


Pismo Azalia